Generalforsamling

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Onsdag den 22.marts kl 19.00 på Nors Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Dennis Jensen
Svend Nørgård
Helmar Thonsgård
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Kan sendes på mail til ils@privat.dk

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage

P.b.v.
Inger Lis Svane

Kan du redde liv? – vil du vide mere om livgivende førstehjælp og brug af hjertestarter?

Vi har fået en aftale med Jesper Pedersen og Chris Rasmussen fra Nordjyllands Beredskab. De vil komme og fortælle og demonstrere, hvordan en hjertestarter virker, og hvordan vi alle kan blive bedre rustet til at yde livgivende førstehjælp (det er ikke et kursus med afsluttende kursusbevis).

Mandag den 13. marts kl. 19.00 til ca. 21.00 i Sognehuset

– efter dette vil der være kaffe m/brød (25,- pr pers.)

Da, der kun kan være max. 25 personer, har vi fået en aftale om en ekstra aften den 14. marts, hvis der bliver overtegnet den 13. marts.

Under kaffen vil der blive mulighed for at høre mere om et detaljeret kursus i førstehjælp, og er der tilmeldinger nok, vil det blive afholdt i Nors.

Tilmelding kan ske via mail eller tlf. senest den 1. marts til thoraoganders@mvbmail.dk eller 60941530.

Mange hilsner
Grundejerforeningen Søstjernen
Sognehuset

VI GENTAGER KVINDEFESTEN FREDAG DEN 24.FEBRUAR 2017

kl. 18.00 i Nors Hallens gymnastiksal.

Hvem : ALLE KVINDER som har lyst til en rigtig hyggelig ” tøseaften” ( spørg dem der var med de sidste år om ikke det var sjovt J )

MENU.

* Kold torskeanretning med flutes

* Kyllingssuppe m/ flutes

* Marinerede mørbrad m/ rød- og grønkålssalat pasta med pesto

* Glasseret skinke m/ grøn salat

* Tærter

samt kagebord til kaffen

I løbet af aftenen vil der være lidt underholdning, bla er der mulighed for en god sang, slå søm i , spille ” curling ” samt sidst med ikke mindst amerikanst lotteri med fine præmier.

Pris 150,00 ex drikkevarer ( som er meget lave/fine priser )

Der serveres natmad ca kl. 24.00.

Støt op om arrangementet. Tag din nabo, arbejdskollega, familie, venner etc. med. Alle er velkomne. Tilmeldning senest den 10. februar til Karen 41625512, Dorte 60955210, Irma 60320339 eller Eva 22993128.

arr. Nbk´s venner Dorte, Irma Eva og Karen.

Julebankospil på Nors Kro

Nors-Tved Borgerforening afholder stort Julebankospil på Nors Kro

torsdag den 15.12. kl. 19.00

Der er igen denne gang rigtig mange flotte gevinster sponsoreret af erhvervsdrivende og private.

Derudover spiller vi om 10 x ænder og rødvin.

Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en  hyggelig aften.

Der kan købes kaffe og kringle samt drikkevarer i pausen

Vel mødt alle er velkommen
Med venlig hilsen
Nors-Tved Borgerforening

Juleoptog, juletræstænding og krybbespil

Søndag den 27. november ved Nors Kirke kl. 15.00

I samarbejde med Menighedsrådet. Vi går i optog rundt i byen og tænder byens juletræer.

Der vil være 2 hestevogne med i optoget og julemanden kommer og deler karameller ud til børnene.

Vi er tilbage ved kirken kl. ca. 16.00, hvor der serveres gløgg/saftevand og æbleskiver i våbenhuset inden mini konfirmanderne vil opføre et krybbespil og vi synger et par advents og julesalmer.

Så kom og vær med til en festlig og hyggelig optakt til julemåneden

Hilsen
Borgerforeningen og Nors Menighedsråd

Nu hjertestarter ved Sognehuset i Nors

hjerterstarterVia samarbejde har Menighedsrådet, Borgerforeningen og Grundejerforeningen Søstjernen fundet økonomisk mulighed for at indkøbe en Hjertestarter. Alle var enige om, at Hjertestarteren skulle være til rådighed døgnet rundt, hvorfor der er indkøbt et skab, der kan holde den temperatur, der er påkrævet til udendørs opbevaring.

Hjertestarteren hænger på muren inde i gården på Sognehuset. Der er alarm på, så der bliver varskoet, hvis nogen forsøger at åbne skabslågen. Vi håber selvfølgelig ikke, at der bliver behov for at benytte Hjertestarteren, men vi glade for at kunne være med til, at Nors igen er udstyret med en Hjertestarter, der er tilgængelig døgnet rundt.

gardspladsDer vil komme nyt vedr. mulighed for kursus i førstehjælp/brug af hjertestarter. Det vil blive opslået en gang efter nytår.