Blive medlem af Borgerforeningen

Nye som gamle medlemmer opfordres til at bakke op om foreningen og betale kontingent

Konto 9090 0580010687 Det er også muligt at betale ved Hanne i Klip&Krøl

Kontingent årligt
Person             kr. 75

Husstand      kr. 150

Blandt Borgerforeningens aktiviteter kan nævnes: Udlejnig af flagstænger, Parken, multibane, fodboldgolf, juleudsmykning, Nors-Tved Tidende samt forskellige arrangementer i løbet af året.

Følg her på siden og i Nors-Tved Tidende.