Blive medlem af Borgerforeningen

Nye som gamle medlemmer opfordres til at bakke op om foreningen og betale kontingent

Konto 9090 0580010687 Det er også muligt at betale ved Hanne i Klip&Krøl

Kontingent årligt

Person             kr. 100
Husstand       kr. 200

Blandt Borgerforeningens aktiviteter kan nævnes: Udlejning af flagstænger, borde og stole. Parken, multibane, fodboldgolf, juleudsmykning, Nors-Tved Tidende samt forskellige arrangementer i løbet af året.

Følg her på siden og i Nors-Tved Tidende.