Indkaldelse til generalforsamling

Nors – Tved Borgerforening afholder Generalforsamling
torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
i Nors hallen

 • Dagsorden:
  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelse.
  På valg er:
  Inge Svane modtager genvalg
  Hanne Nielsen modtager genvalg
  Mads Vester modtager genvalg
  5. Valg af 2 suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Indkomne forslag
  9. Evt.
 • Forslag til bestyrelsen sendes senest 4 dage før generalforsamlingen til norstvedborgerforening@gmail.com
  Efter generalforsamlingen serveres øl, vand og kaffe
  Mød op denne aften og vær med til at bestemme
  hvad der sker i din by