Genralforsamling

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Torsdag d. 23 marts i mødelokalet i Nors Hallen kl 19.00

Dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetæller

 1. Formandsberetning
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Vedtægtsændringer
 4. Valg af bestyrelse
  på valg er:
  Peter Amtoft                                 modtager ikke genvalg
  Kristian Amby                               modtager ikke genvalg
  Ove Thygesen                               modtager ikke genvalg
  Svend Christensen                     modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen sende senest 4 dage før generalforsamlingen til norstvedborgerforening@gmail.com

Efter generalforsamlingen serveres øl, vand og kaffe.

 

Vi håber på stort fremmøde.