Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Nors, Tved og Øster Vandet klar med fælles udviklingsplan

Forskønnelse af bykernen i Nors står øverst på ønskesedlen – og så har området besluttet sig for at kalde sig Sommerfuglelandet

Landsbyklyngen Nors, Tved og Øster Vandet ønsker sig en ny identitet. Det gælder både fysisk og markedsføringsmæssigt. Derfor er hovedprojektet i udviklingsplanen at få fornyet Nors’ bykerne og en ny identitet som ”Sommerfuglelandet”.

Jens Otto Nystrup, der er formand for lokalrådet, som har stået i spidsen for udviklingsplanens tilblivelse fortæller:

  • Vi har brug for at få en attraktiv bymidte i Nors, som er klyngens største bysamfund. Vi ønsker os et samlende bytorv, hvor vi får trafikken omlagt og minimeret og kan skabe liv for eksempel med en cafe sammen med købmanden og et vandbassin i sommerfugleform.

Torvet kræver omlægning af trafikken og lokalrådet har allerede fået tegnet skitser af en arkitekt.

  • Nu går jagten ind på, at få realiseret det nye torv og trafikomlægningen, siger Jens Otto Nystrup, der ser frem til et kommende dynamisk samarbejde med Thisted Kommune og diverse fonde m.v.

Sommerfuglelandet
Borgerne, som har været med i processen har arbejdet med områdets identitet og valget er faldet på at kalde det ”Sommerfuglelandet”. Der knytter sig flere tanker bag dette valg. Blandt andet historien om ”sommerfugleeffekten”, som er forestillingen om, at et vingeslag fra en sommerfugl på den ene side af kloden, kan starte en storm på den anden side af kloden. Det vil sige, at vingeslaget igangsætter en påvirkning, der fortsætter som en dominoeffekt og forstørres.

  • Det er et godt billede på, hvad Landsbyklyngen drømmer om: at det vi sætter i gang i klyngen vil sprede sig langt ud i Danmark, så området bliver kendt, siger Jens Otto Nystrup.

For at kunne bruge det i markedsføringen, har klyngen valgt følgende slogan: Sommerfuglelandet
– på kanten af Nationalpark Thy.

Meningen er, at den nye identitet skal bakkes op af konkrete initiativer som for eksempel plantning af sommerfuglebuske og kunst inspireret af sommerfugle. Lokalrådet har allerede fået et nyt logo med en sommerfugl.

Mange udviklingstiltag
Den nye fælles udviklingsplan har yderligere 9 udviklingstiltag med. Borgerne ønsker mere forskønnelse, erhvervsudvikling og byggegrunde, der er forslag om en cykelsti mellem Nors og Tved, en MTB rute på Vendbjerg, bedre integration af tilflyttere og et tættere samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole samt bedre samarbejde mellem foreningerne. Endelig vil et nyt klynge aktivitetsudvalg sætte gang i aktiviteter på tværs i klyngen. En markedsføringsgruppe arbejder med film og hjemmeside og for at komme længere ud med klyngens muligheder for tilflyttere.

Udfordret af Corona
Udviklingsplanen er blevet til henover det seneste år med 10 arbejdsgrupper i gang og processen har været voldsomt udfordret af Corona.

  • Vi nåede lige at holde borgermøde den 5. februar sidste år, hvor vi samlede over 100 borgere og fik nedsat 10 arbejdsgrupper. Men så kom Corona og satte en kæp i hjulet for vores mødeaktivitet, det var noget af en streg i regningen. Men heldigvis har der været små perioder, hvor vi kunne mødes henover sommeren og det lykkes alle 10 arbejdsgrupper at levere virkelig gode input til vores nye udviklingsplan, fortæller Jens Otto Nystrup.

Netop her et år efter, at Danmark blev lukket ned, lancerer Sommerfuglelandet – på kanten af Nationalpark Thy udviklingsplanen.

  • Vi ville have offentliggjort udviklingsplanen til et stort borgermøde. Men det kan desværre ikke lade sig gøre lige nu. Så vi går og venter på, at der bliver lukket op igen, så vi kan samle folk igen, og vi rigtigt kan komme i gang med at realisere og uddybe projekterne, men under alle omstændigheder går Lokalrådet straks i gang med diverse kontakter til Kommunen m.fl., slutter Jens Otto Nystrup.

Udviklingsplanen kan ses her på Norsby.dk

Rejsebrev fra fremtiden

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OG FÆLLESSPISNING

KOM OG VÆR MED TIL AT UDVIKLE LANDSBYKLYNGEN
NORS – TVED – ØSTER VANDET

Onsdag den 5. februar 2020
kl. 17.30 inviterer Lokalrådet til
stort borgermøde på Nors Skole

Vi vil sætte gang i udviklingen af området og vil udarbejde
en udviklingsplan. Alle som gerne vil være med til at udvikle
klyngen Nors – Tved – Øster Vandet er velkomne.


Vi starter med fællespisning for alle kl. 17.30 og derefter er der
aktiviteter for børnene, så de voksne kan være med til mødet.
Landdistriktskonsulent Jeanette Lund vil fortælle om, hvorfor
en udviklingsplan er vigtig og derefter bliver der temagrupper,
hvor der skal udvikles ideer og nedsættes arbejdsgrupper.

Tilmelding på tlf eller sms: Inger Svane på 24 26 58 22 eller inger.svane@gmail.com
senest 29. januar.

Børn skal tilmeldes med alder.
Fællesspisning koster 50 kr. pr. voksen og er gratis for børn iflg. med voksne

Vi glæder os til at se jer!
Stor hilsen fra Lokalrådet