Alle indlæg af norsby

Generalforsamling

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Onsdag den 22.marts kl 19.00 på Nors Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Dennis Jensen
Svend Nørgård
Helmar Thonsgård
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Kan sendes på mail til ils@privat.dk

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage

P.b.v.
Inger Lis Svane

Kan du redde liv? – vil du vide mere om livgivende førstehjælp og brug af hjertestarter?

Vi har fået en aftale med Jesper Pedersen og Chris Rasmussen fra Nordjyllands Beredskab. De vil komme og fortælle og demonstrere, hvordan en hjertestarter virker, og hvordan vi alle kan blive bedre rustet til at yde livgivende førstehjælp (det er ikke et kursus med afsluttende kursusbevis).

Mandag den 13. marts kl. 19.00 til ca. 21.00 i Sognehuset

– efter dette vil der være kaffe m/brød (25,- pr pers.)

Da, der kun kan være max. 25 personer, har vi fået en aftale om en ekstra aften den 14. marts, hvis der bliver overtegnet den 13. marts.

Under kaffen vil der blive mulighed for at høre mere om et detaljeret kursus i førstehjælp, og er der tilmeldinger nok, vil det blive afholdt i Nors.

Tilmelding kan ske via mail eller tlf. senest den 1. marts til thoraoganders@mvbmail.dk eller 60941530.

Mange hilsner
Grundejerforeningen Søstjernen
Sognehuset